Dava Açma Süresi Ne Kadardır?


Dava açma süresi her dava bakımından farklılıklar arz etmektedir. Hukuk davalarında genel zamanaşımı süresi 10 yıl olmakla birlikte bir çok farklı dava türü bakımından özel zamanaşımı süreleri öngörülmüştür. Ancak dava tiplerine ve konularına göre bu süreler farklılık göstermektedir. Dolayısıyla mevzuatlara (kanunlara) ve bunların işleyişi iyi bilen avukatlarla temsil edildiğinizde olası hak kayıplarına uğramazsınız.

Tümünü Görüntüle