İdare ve Vergi Hukuku

Birlik Hukuk Bürosu, farklı  sektörlerde Türkiye'nin öncüsü konumunda olan müvekkillerinin çeşitli idareler  ile uyuşmazlıklarının çözümü ve tüm vergi ihtilaflarının giderilmesi hususunda  geniş birikim edinmiş ve bu alanlarda uzmanlaşmıştır.
 

Birlik Hukuk tarafından  İdare ve Vergi Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

  • Her türlü idari  başvuru ve itirazların yapılması

  • İdari yolların  tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi

  • Dava takibi ve  uyuşmazlıkların çözümü

Gümrük  mevzuatından ve diğer idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü

İcra ve İflas Hukuku

Birlik Hukuk, İcra İflas  Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm  menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve  üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel  mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.
 

Birlik Hukuk tarafından  İcra İflas Hukuku alanında verilen diğer hizmetlerden bazıları:

  • Alacağın tahsili  amaçlı icra ve iflas takipleri

  • Borçlu ya da  alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve  yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması

  • İflas Erteleme

  • Bankaların kredi  sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi

Hızlı iletisim
  • 0 (538) 352 38 88
  • 0 (538) 352 38 88
  • yilmaz.anil.utku@gmail.com
Kalite ve Güvenin Tek Adresi
Hızlı iletisim