Ceza Hukuku

Ceza Hukuku’nun, temelinde belli başlı ilkeler bulunmaktadır. Suçta ve cezada kanunilik ilkesi bunlardan biridir. Bu ilkeye göre; bir fiilin suç oluşturulabilmesi ve cezalandırılabilmesi için o fiilin ve cezasının kanunda açık bir biçimde suç olarak düzenlenmesi gerekir. Bu ilkenin idarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza oluşturma yasağı, örf ve adet hukukuna göre ceza yasağı, suçların ve cezaların kanunda açıkça belirtilmiş olması zorunluluğu, kıyas yasağı ve geriye yürüme yasağı şeklinde sonuçları bulunmaktadır.
Birlik Hukuk Bürosu olarak, Ceza Hukuku  alanında, müvekkillerimize soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her  türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktayız. Soruşturma ve dava öncesinden  soruşturma ve davaların yürütülmesi ile infaz aşamasına kadar, cezai yaptırım  riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 

Ceza Hukuku Dava Vekilliği Hizmetleri

 • Sulh ceza davaları ve duruşmaları

 • Asliye ceza davaları ve duruşmaları

 • Ağır ceza davaları ve duruşmaları

 • Askeri ceza davaları ve duruşma

 • İcra Ceza Davaları

 • Soruşturma aşamasında, Kolluk ve Savcılık İfadelerinde hazır bulunma

 • Çek şikâyetinden dolayı işlemler ve alacaklılarla müzakere

Ceza Hukukunda Danışmanlık

 • Acil hukuki yardım hal ve durumlarında temsil ve anında müdahale,

 • Fiil ve hareketlerin cezai bakımdan incelenmesi ve çözümü,

 • Tacir’in cezai sorumluluk hallerinin denetlenmesi,

 • Kambiyo Hukuku, İcra İflas Hukuku Mevzuatı, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku’nun Ceza Hukuku boyutu ile ilgili denetimin yapılması ve gerekli önlemlerin alınması,

 • Ceza Hukukuna ilişkin yürütülen davalarda mesai saatleri kısıtlaması olmaksızın, telefonla yahut yazılı olarak sınırsız danışmanlık vermekteyiz.

Hızlı iletisim
 • 0 (538) 352 38 88
 • 0 (538) 352 38 88
 • yilmaz.anil.utku@gmail.com
Kalite ve Güvenin Tek Adresi
Hızlı iletisim