Rehin Hukukunda Özel Durumlar

TESLİME BAĞLI TAŞINIR REHNİ İLE DİĞER REHİN TÜRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE REHİN HUKUKUNDA ÖZEL DURUMLAR Türk Medeni Kanununda düzenlenen rehin hakkının taşınmaz rehni, taşınır

Devamı

Hastanın Tedaviyi Durdurma ve Reddetme Hakkı

            Yaşam hakkının kalitesi ile doğrudan bağlantılı olan Sağlık Hukuku, temelinde hasta ve hekim ilişkisini barındırır. Hastanın hekim il

Devamı

KVKK Kapsamında İşçinin Elektronik Olarak Gözetlenmesi ve Denetlenmesi

I.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA YASAL DÜZENLEMELER          Kişisel verilerin işlenmesi kavramı, kişisel verileri ile ilgili yapılacak her tü

Devamı

İş Hukukunda Genel Bilgiler

İŞ SÖZLEŞMESİ ■       Tanım ve şekil Madde 8 - İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ü

Devamı

Kabahatler Kanununa Göre Tüzel Kişilerin Sorumluluğu

Kabahat kavramı sözlükte çirkin hareket, uygunsuz davranış, kusur şeklinde ifade edilmektedir. Kabahatler Kanunu madde 2’de kabahat, kanunun karşılığında idari yaptırım uygulanm

Devamı

Kambiyo Senetlerin Uygulamadaki Yeri ve Şekli

KAMBİYO SENETLERİ Kambiyo senedi, bir temel ilişkiye dayanılarakdüzenlenir. Genellikle temel ilişki, taraflar arasındaki bir borçlar hukukusözleşmesidir. Bununla birlikte, taraf

Devamı
Hızlı iletisim
  • 0 (538) 352 38 88
  • 0 (538) 352 38 88
  • yilmaz.anil.utku@gmail.com
Kalite ve Güvenin Tek Adresi
Hızlı iletisim