Arabuluculuktan Sonra Dava Açma Süresi Kaç Gündür?


Arabuluculuktan netice alınamadığı hallerde arabulucu tarafından bu duruma ilişkin olarak son tutanak düzenlenir. İş davalarında ise zorunlu arabuluculuk yoluna başvuran davacı, işe iade davasını da açmak istiyorsa son tutanağın düzenlenme tarihinden iki hafta sonra dava açabilir. Diğer davalar açısından bu şekilde kısa bir süre bulunmayıp genel dava açma süreleri içerisinde açılabilmektedir. Zorunlu arabuluculuğun olduğu hallerde arabulucuya başvurmadan dava açılmışsa mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre verilir.  Bu süre içinde arabuluculuk tutanakları mahkemeye sunulmazsa dava usulden reddedilir.

Tümünü Görüntüle