Trafik Cezalarına İtiraz Nasıl Yapılır?

Trafik Cezalarına İtiraz

 

Trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik kurallarına uyulmasının temini amacıyla, trafik kurallarını ihlal edenlere idari para cezası veya diğer yaptırımlar uygulanmaktadır. Trafik kurallarını ihlal eden ve kendisine trafik cezası kesilen kişiler, bu cezaya itiraz etme hakkına sahiptir.

 

Trafik cezalarına itirazın hukuki dayanağı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 138. maddesidir. Bu maddeye göre, idari para cezasına karşı, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde yetkili Sulh Ceza Hakimliğine itiraz edilebilir.

 

Trafik cezasına itiraz süreci, aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 

 1. Trafik cezasının tebliği
 2. İtiraz dilekçesi hazırlanması
 3. İtiraz dilekçesinin Sulh Ceza Hakimliğine verilmesi
 4. İtirazın değerlendirilmesi
 5. Kararın verilmesi

 

Trafik cezasına itiraz süreci, yaklaşık 1-2 ay sürmektedir.

 

İtiraz Süresi

 

Trafik cezasına itiraz süresi, cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gündür. Cezanın tebliği, idari para cezası karar tutanağının ilgilisine ya da araç sahibine elden veya posta yoluyla yapılması mümkündür.

 

İtiraz Mercii

 

Trafik cezalarına itiraz, cezanın kesildiği yerde bulunan Sulh Ceza Hakimliğine yapılır. İtiraz dilekçesinin Sulh Ceza Hakimliğine hitaben yazılması ve cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde mahkemeye sunulması gerekir.

 

İtiraz Dilekçesi

 

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

 

Trafik cezasına itiraz dilekçesinde, aşağıdaki bilgileri belirtmeniz gerekmektedir:

 

 • Adı soyadı, TC kimlik numarası, adres
 • Trafik cezası tutanağının tarih ve sayısı
 • İtiraz gerekçeniz

 

Trafik cezasına itiraz dilekçesinde, cezanın gerekçesine ilişkin itiraz nedenleri açıkça belirtilmelidir. İtiraz dilekçesinde, cezanın haksız veya hukuka aykırı olduğuna dair somut deliller sunulması, itirazın olumlu sonuçlanması açısından önemlidir.

 

Trafik cezasına itiraz etmek, cezanın kesinleşmesini ve ödenmesini engeller. İtirazın olumlu sonuçlanması halinde, ceza kaldırılır veya azaltılır. Bu durumda, cezanın ödenmesi gerekmez.

 

Trafik cezasına itiraz dilekçesinde, cezanın gerekçesine ilişkin itiraz nedenleri açıkça belirtilmelidir. İtiraz nedenleri, cezanın haksız veya hukuka aykırı olduğuna ilişkin somut delillerle desteklenmelidir.

 

İtiraz nedenleri, aşağıdaki gibi olabilir:

 

 • Cezanın kesildiği tarihte, araç sürücüsü tarafından trafik kuralını ihlal ettiği iddia edilen eylemin gerçekleşmediği.
 • Cezanın kesildiği tarihte, araç sürücüsü tarafından trafik kuralını ihlal ettiği iddia edilen eylemin gerçekleştiği, ancak bu eylemin cezayı gerektirecek nitelikte olmadığı.
 • Cezanın kesildiği tarihte, araç sürücüsü tarafından trafik kuralını ihlal ettiği iddia edilen eylemin gerçekleştiği, ancak bu eylemin ceza miktarını aşan nitelikte olmadığı.
 • Cezanın kesildiği tarihte, araç sürücüsü tarafından trafik kuralını ihlal ettiği iddia edilen eylemin gerçekleştiği, ancak bu eylemin cezanın kesilmesine neden olan şartlar oluşmadığı.
 • Cezanın kesilmesi için gerekli olan yasal şartların oluşmadığı.

 

İtirazın Değerlendirilmesi

 

Sulh Ceza Hakimliği, trafik cezasına yapılan itirazı, cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde karara bağlar. Hakimlik, itirazın yerinde olduğu kanaatine varırsa, cezayı kaldırır veya azaltır. İtirazın yerinde olmadığı kanaatine varırsa, cezayı onar.

 

İtirazın Reddi

 

Sulh Ceza Hakimliği tarafından itirazın reddedilmesi halinde, bu karara karşı 15 gün içinde Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebilir. Bölge İdare Mahkemesi, itirazı, cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 60 gün içinde karara bağlar.

 

Sonuç

 

Trafik kurallarını ihlal eden ve kendisine trafik cezası kesilen kişiler, bu cezaya itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz süresi, cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gündür. İtiraz, cezanın kesildiği yerde bulunan Sulh Ceza Hakimliğine yapılır. İtiraz dilekçesinde, cezanın gerekçesine ilişkin itiraz nedenleri açıkça belirtilmelidir. İtirazın olumlu sonuçlanması açısından, cezanın haksız veya hukuka aykırı olduğuna dair somut deliller sunulması önemlidir.

 

Trafik Cezasına İtiraz Etmek İçin Avukat Tutmak

 

Trafik cezasına itiraz etmenin hukuki boyutu önemlidir. Bu nedenle, itiraz dilekçesinin hazırlanması ve itirazın mahkemede savunulması konusunda bir avukattan yardım alınması tavsiye edilir. Avukat, itiraz dilekçesinde cezanın haksız veya hukuka aykırı olduğuna ilişkin somut deliller sunarak, itirazın olumlu sonuçlanması için gerekli hukuki desteği sağlar.

 

Bu hususta büromuz ile iletişime geçerek hukuki danışmanlığımızdan faydalanabilirsiniz.