Bireysel Başvuru Nedir ve Nasıl Yapılır? S.S.S.

Bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi'ne temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiğini iddia eden kişilerin başvurabileceği bir yargı yoludur. Bu makalede, bireysel başvuru hakkında sıkça sorulan sorulara cevap vermeye çalışacağız.

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Bireysel başvuru yapmak için hangi şartlar vardır?

 

Bireysel başvuru yapmak için aşağıdaki şartlar vardır:

 

- Başvurucunun, Anayasa'nın ikinci kısmında yer alan temel hak ve özgürlüklerden birinin ihlal edildiğini iddia etmesi gerekir.

- Başvurucunun, ihlal iddiasını destekleyen somut delil ve belgeler sunması gerekir.

- Başvurucunun, ihlal iddiasının doğrudan kendisini ilgilendirmesi gerekir. Başkası adına bireysel başvuru yapılamaz.

- Başvurucunun, ihlal iddiasının konusunun daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlanmamış olması gerekir.

- Başvurucunun, ihlal iddiasının konusunun başka bir uluslararası kuruluşa götürülmemiş olması gerekir.

- Başvurucunun, ihlal iddiasının konusunun Anayasa Mahkemesi'nin yetki ve görev alanına girmesi gerekir.

 

Bireysel başvuru yapmadan önce ne yapılmalıdır?

 

Bireysel başvuru yapmadan önce, başvurucunun iç hukuk yollarını tüketmesi gerekir. Bu, başvurucunun, ihlal iddiasının konusunu ilgili mahkemelere götürmesi ve karar verilmesini beklemesi anlamına gelir. Ancak, iç hukuk yollarının tüketilmesi, başvurucunun her türlü yargı merciine başvurması gerektiği anlamına gelmez. Başvurucunun, ihlal iddiasının konusuna göre, kanun yollarının hangilerinin etkili olduğunu belirlemesi ve bunlara başvurması yeterlidir.

 

Bireysel başvuru nasıl yapılır?

 

Bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi'nin belirlediği formatta ve usulde yapılır. Başvurucunun, Anayasa Mahkemesi'nin web sitesinde yer alan bireysel başvuru formunu doldurması, imzalaması ve gerekli belgeleri eklemesi gerekir. Başvuru formu ve belgeler, Anayasa Mahkemesi'nin posta adresine veya elektronik posta adresine gönderilebilir. Başvuru formu ve belgelerin Türkçe olması gerekir. Başvuru formu ve belgelerin eksik olması halinde, Anayasa Mahkemesi başvurucuya bunları tamamlaması için süre verir.

 

Bireysel başvuru ne kadar sürede yapılmalıdır?

 

Bireysel başvuru, ihlal iddiasının konusunun başvurucu tarafından öğrenildiği tarihten itibaren **30 gün** içinde yapılmalıdır. Bu süre, iç hukuk yollarının tüketildiği tarihten itibaren başlar. Ancak, iç hukuk yollarının tüketilmesi için verilen süreler, bireysel başvuru için verilen süreyi etkilemez. Örneğin, bir mahkeme kararına karşı temyiz yoluna başvurmak için 15 gün süre verilmişse, bu süre bireysel başvuru için verilen 30 günlük süreden düşülmez.

 

Bireysel başvuru ücretli midir?

 

Bireysel başvuru ücretsizdir. Ancak, başvurucunun, başvuru formu ve belgeleri göndermek için yapacağı posta veya kargo masrafları kendisine aittir. Ayrıca, başvurucunun, bireysel başvuru yapmak için bir avukat tutması halinde, avukatlık ücreti de kendisine aittir.

 

Bireysel başvuru sonucunda ne olur?

 

Bireysel başvuru sonucunda, Anayasa Mahkemesi, başvuruyu kabul edip etmediğine karar verir. Başvuruyu kabul etmesi halinde, başvurunun esasını inceleyerek, ihlal olup olmadığına karar verir. İhlal olduğuna karar vermesi halinde, ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için gerekli tedbirleri alır veya alınmasını ister. Ayrıca, başvurucuya, ihlalin ve sonuçlarının giderilmesi için yeterli olmayan hallerde, manevi tazminat ödenmesine karar verebilir.

 

SONUÇ:

 

Bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi'ne temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiğini iddia eden kişilerin başvurabileceği bir yargı yoludur. Bireysel başvuru yapmak için bazı şartlar ve kurallar vardır. Bireysel başvuru hakkında daha fazla bilgi almak için, bizimle iletişime geçebilirsiniz.